Mühendislik Etiği:

Bir haritacının temel görevi ; zamanında doğru ve ülkesine fayda sağlayacak harita ve harita bilgisi üretmektir.

Bu görev;
* Etik ve mesleki değerlere uyularak.
* Bilimsel ve mesleki gelişmeler izlenip, edinilen bilgiler paylaşılarak.
* Emek harcanıp, itinalı, özeverili ve düzenli çalışılarak.
* Verimlilik ve etkinlik ön planda tutularak.
* Harita ve harita bilgisinin tanıtılması ve yaygın kullanılması için çaba harcamak.
* İleri görüş ve çağdaş düşünceyle yaratıcı fikir ve yeni yöntemler oluşturularak yerine getirilir.

Anasayfa
Kurumsal
Hizmetlerimiz
Ekipmanlarımız
Projelerimiz
Belgelerimiz
İletişim